Üldinfo

SA Jõhvi Hooldekeskus asutati 01.08.2001 kohaliku omavalitsuse otsusega, milles on valla osalus 100%. SA Hooldekeskus pakub 80 voodikohta.

SA Jõhvi Hooldekeskus eesmärgiks on eakatele ja teistele abivajajatele statsionaarse hooldusravi-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine.

SA Jõhvi Hooldekeskus on ööpäevaringseks hooldamiseks loodud hoolekandeasutus, mille klientideks on vanurid ja puuetega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi või hooldust ning ei ole suutelised iseseisvalt hakkama saama.

SA Jõhvi Hooldekeskus eesmärgiks on luua keskkond, mis sarnaneks maksimaalselt kliendi isiklikule kodule ja võimalikult vähesel määral hoolekandeasutusele, võimaldades samas elulise abi 24 tundi ööpäevas. Aktiivset koostööd arendatakse ka klientide perekondadega.

SA Jõhvi Hooldekeskus teenus on tasuline. Kohamaksumus jaguneb teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Hooldekeskust juhib nõukogu ning juhatus, kellest üks täidab tegevjuhi tööülesandeid. 2024. aastal on hooldekodus 33 töötajat.