Üldinfo

SA Jõhvi Hooldekeskus asutati 01.08.2001 kohaliku omavalitsuse otsusega, milles on valla osalus 100%. SA Hooldekeskus pakub 80 voodikohta.

SA Jõhvi Hooldekeskus eesmärgiks on eakatele ja teistele abivajajatele statsionaarse hooldusravi-, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenuste osutamine.

SA Jõhvi Hooldekeskus on ööpäevaringseks hooldamiseks loodud hoolekandeasutus, mille klientideks on vanurid ja puuetega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi või hooldust ning ei ole suutelised iseseisvalt hakkama saama.

SA Jõhvi Hooldekeskus eesmärgiks on luua keskkond, mis sarnaneks maksimaalselt kliendi isiklikule kodule ja võimalikult vähesel määral hoolekandeasutusele, võimaldades samas elulise abi 24 tundi ööpäevas. Aktiivset koostööd arendatakse ka klientide perekondadega.

SA Jõhvi Hooldekeskus teenus on tasuline. Tasu maksab kas kohalik omavalitsus, klient ise või kliendi omaksed. Juhul, kui vajalikud retseptiravimid maksavad rohkem kui 10 eurot kuus, siis nende eest tasub klient või isik, kes tasub kliendi kohatasu.

Ülalpidamiskulud kaetakse kohaliku omavalitsuse ning hoolealuste ja nende lähedaste osamaksetest. Kohaliku omavalitsuse makse suurus on vastavalt sõlmitud kokkuleppele vanuri pensioni ja kohamakse vahe.

Hooldekeskust juhib viieliikmeline nõukogu ning juhatus, kellest üks täidab tegevjuhi tööülesandeid. 2021. aastal oli hooldekodus keskmiselt 39 töötajat.